Венец от старобългарска поезия

15.00лв.

В  тази книга се представят някои най-нови открития в кирилометодиевистиката и в палеославистиката. Разкрива се името на създателя на кирилицата – втората славянска азбука, с която си служим и днес. Посочва се името и на истинския създател на съчинението „За буквите“ (За писмената на монаха воин“). Тук са поместени както реконструираните старобългарски текстове на  всички поетични произведения, така и техните смислово аналогични поетични преводи на съвременен български език.

> B5

> 172стр.

Quick Navigation
×

Cart