Инфраструктури в селските райони на Южен Централен район

12.00лв.

Необходимостта от създаване на интегрирано общество води до формиране на различни съюзи или обединения на базата на политически или икономически интереси. Интегра-
цията е процес, който се развива не само в определена страна или локална територия, а обхваща големи географски райони в глобален аспект. Регионалната политика на Европейска икономическа общност (ЕИО) – Европейски съюз (ЕС) през 1988г. за първи път обръща внимание на „Селските райони“ и тяхното развитие в границите на съюза.

Инфраструктурата е съставна част от производствените сили на социума и като правило не създава продукт, а само подпомага развитието на материалното, духовно и екологично усъвършенстване. При съвременните условия на живот, инфраструктурата се явява важен фактор за социално – икономическото и екологично развитие на микро, мезо и макро ниво. В книгата посочвам и анализирам четири вида инфраструктури – производствена, социална, екологична и зелена.

А5

172 стр.

Quick Navigation
×

Cart