За Добруджа

12.00лв.

Вмѣсто предговоръ
Надъ сто хиляди сѫ убититѣ и умрелитѣ отъ ранитѣ си бойци въ борбитѣ за постигане на българскитѣ народностни идеали. Повече отъ половината отъ тѣхъ сѫ проявили не само единъ подвигъ въ изпълнение на съзнатъ великъ дългъ съ вѣрата, че този подвигъ ще остане като заветенъ примѣръ на бѫдещитѣ поколѣния.
Четвърть векъ мина отъ началото на обединителнитѣ войни, но нито една четиристотна часть отъ подвизитѣ на титанитѣ още не е пренесена на книга.
Не пустославие, а тежъкъ дългъ къмъ лично наблюдаванитѣ подвизи на бойни другари е подбудата за написване на тѣзи картини отъ войната за Добруджа, които не сѫ литературна измислица, не сѫ белетристика, а фотографирана историческа действителность, която показва при какви условия какво е годенъ да понесе и стори българинътъ като духъ и физика.
Авторътъ

Quick Navigation
×

Cart