Мисловните карти

12.00лв.

Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова е преподавател в Педагогически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Научните ú интереси са в областта на дидактиката и интеркултурното образование. Автор е на монографията “Предизвикателството интерактивни методи на обучение” и на ръководство за учителя към нея. Има над 20 публикации, част от които са от научни форуми в България, Македония и Турция.

А5

182стр.

Quick Navigation
×

Cart