BulgarianEnglishRussian

Военно-патриотичното възпитание на гражданите в съвременни условия

(3 клиентски отзива)

22.00лв.

В настоящата монография, на базата на анализа на съвременната среда на сигурност, са изведени различни по характер съждения,  тласкащи ни към изводите, че във времена на разделение и изгубени идеали имаме изключително силна нужда от военно-патриотично възпитание, което да повиши духа на нацията, да изгради чувство за национална гордост, национална значимост и подготвеност на населението за защита на отечеството.

Поради тази причина и монографията представя задълбочено изследване върху особено актуален проблем, свързан не само с отношението на нашето общество към средата на сигурност, но и с функционирането на системата за национална сигурност на страната. Сложността и динамичността на промените в съвременната среда на сигурност показват, че нито една критична за обществото ситуация не може да бъде решена само с използването на политически и икономически механизми. Необходим е подход,  при който се предприемат разнообразни мерки от държавното ръководство и международните организации за сигурност, обединяващ усилията на невоенните инструменти за упражняване на властта с въоръжените сили, в който определено място заема военно-патриотичното възпитание на гражданите.

В книгата е проследен генезиса на развитието на военно-патриотичното възпитание и са представени основни теоретични постановки, разкриващи  закономерностите, свързани със същността, съдържанието и формирането на военно-патриотичното възпитание, оказващо сериозна роля за защитата на националната сигурност, в частност подготовката на гражданите за отбраната на страната и за действия при преодоляването на последиците от възникнали кризи.

Задълбочено са изследвани факторите, оказващи влияние върху процеса на формиране и развитие на военно-патриотичното възпитание на гражданите както и обвързаността на съвременната среда на сигурност с него, като значително място заемат и анализите на моментното му състояние в някой държави и в Република България.

Анализирана е нормативната база в страната, касаеща развитието на военно-патриотичното възпитание и са очертани насоки, свързани с усъвършенстване на процеса по развитието на военно-патриотичното възпитание на гражданите, съпоставено с динамично променящата се среда на сигурност.

A5

224 стр.

3 отзива за Военно-патриотичното възпитание на гражданите в съвременни условия

  1. admin

    тук може да оставите вашите коментари, отзиви и мнения за книгата

  2. Елена Иванова

    Поздравления за авторите. Тема от голямо значение, която трябва да вълнува всеки български гражданин. Възпитанието в родолюбие, започва от семейството, преминава в образователната система и продължава убедително и ежедневно в съзнателния ни живот.

  3. Емил Цветков

    Изключителен труд! Имаме нужда от такава литература. Препоръчвам на всеки да я прочете.

Добавяне на отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Quick Navigation
×

Cart