Иновации в училищното образование

14.00лв.

Книгата е предназначена за иновативните училища и за такива, които имат желание да въвеждат иновации в техните институции. В текста на книгата е отделено внимание на същността на иновациите, класификацията на иновациите и области на иновации в училищното образование. Специално място е отделено на технологиите на обучение и образователната среда, където опитите за иновации преобладават.

> А5
> 218стр.

Quick Navigation
×

Cart