BulgarianEnglishRussian

Търговско право – Едноличен търговец, търговски дружества, събирателно и командитно дружество, дружество с ограничена отговорност

28.00лв.

Книгата е продължение на курса по Търговско право. Обща част, издаден през 2021 г.

Тя изяснява правния режим на едноличния търговец, събирателното дружество, командитното дружество и на дружеството с ограничена отговорност. Във връзка изясняване на правния режим на трите вида търговски дружества, в отделна глава са изведени пред скоби и са изяснени общите положения за търговските дружества въобще, с изключението на въпросите за преобразуване, ликвидация и обединения на търговски дружества. В тази глава се изяснява понятие за търговско дружество и са разгледани въпросите за учредяване на търговското дружество, членството в него, имуществото и управлението на търговското дружество.

Наред с основната цел на книгата да бъде средство за обучение на студентите по право, в нея се обсъждат проблемни въпроси в закона, доктрината и в практиката във връзка с общите положения за търговските дружества и с правния режим на СД, КД и ООД. При анализа на обсъжданите въпроси е направен критичен анализ както на действащата правна уредба, така и на значима съдебна практика. В тази част съдържанието на книгата надхвърля значително обема на учебен курс, предназначен за студентите и ще представлява интерес за законодателя и за практикуващите юристи.
С цел за облекчаване на читателите – студенти, обсъжданите въпроси, които надхвърлят обхвата на учебния материал, необходим за усвояване на основните въпроси на търговското право, са посочени в книгата с по-дребен шрифт.

А5

350 стр.

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Търговско право – Едноличен търговец, търговски дружества, събирателно и командитно дружество, дружество с ограничена отговорност“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Quick Navigation
×

Cart