Счетоводен анализ на дейностите с нестопанска цел

12.00лв.

Монографично изследване на дейностите с нестопанска цел в контекста на тяхната счетоводна интерпретация. Разгледаните счетоводни и данъчни проблеми, засягащи работата на неправителствените организации, са отнесени към обяснението на причините за сравнително слабо развития нестопански сектор в България. Направените препоръки и дадените предложения са от полза за неговото стимулиране. Предвид оскъдната счетоводна литература, засягаща юридическите лица с нестопанска цел, относително бедната данъчна практика и подценяването на разглежданата проблематика, монографията е полезна за професионалните счетоводители, за експертите от външния контрол, за студентите от икономическите и управленските специалности и най-вече за нези от специалността “Счетоводство”.

>А5
>150стр.

Quick Navigation
×

Cart